Privacyverklaring

Stokman Administratie verwerkt persoonsgegvens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • Voorletters en/of voornaam;
 • Achternaam;
 • Naam partner;
 • Titels;
 • Adres gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op de website;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website. IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Waarom we de gegevens nodig hebben
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • De uitvoering van de overeenkomst met u;
 • Wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die Stokman Administratie nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen;
 • Gegevens voor het uitvoeren van belastingverplichtigingen;
 • Gegevens voor het voeren van een juiste financiele en salaris administratie.

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens
Stokman Administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Gegevens worden ten aller tijde versleuteld wanneer deze worden verstuurd of ontvangen;
 • Datadragers en back-up media zijn altijd voorzien van encryptie;
 • Fysieke documenten liggen opgeslagen achter slot en grendel en zijn alleen toegankelijk voor bevoegden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@stokmanadministratie.nl.